Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

História obce

História obce Veľký Slivník

HISTORICKÝ PREHĽAD

erb velky slivnik.jpgNepriama správa o tejto dedine je v listine kráľa Bela IV. z roku 1248, vzťahujúcej sa k dedine Malý Slivník, ktorý je v listine zapísaný v maďarizovanom názve v zmysle Nový Slivník. Je evidentné, že Nový, resp. Malý Slivník mohol dostať taký názov len za existencie staršieho Veľkého Slivníka. Kráľ Belo IV. okolo roku 1253 daroval časť slivníckeho majetku Uzovi a Zombatovi za ich vernú službu kráľovi. Vtedy vznikla prvá priama správa o tejto dedine. V písomnostiach z 13. storočia vyskytuje sa pod názvom Silwa, od 14. storočia Nagyzilua. Boli to maďarské názvy vzniknuté prekladom pôvodného slovenského názvu Slivník a Veľký Slivník. Je nepochybné, že pôvodný názov Slivník korení v slove slivka. Do písomností sa dostal až v 16. storočí. Vo Verkom Slivníku od 11. do 13. storočia sídlili strážcovia pohraničia, ktorých tu umiestnili uhorskí králi. Tí však, ako svedčí slovenský pôvod názvu Slivníka, nevybudovali novú dedinu, ale usadili ich už v jestvujúcom sídlisku. Uvedené poznatky vedú k názoru, že Veľký Slivník jestvoval pred 11. storočím.

Veľký Slivník Patrí spolu s Terňou a Tulčíkom k najstarším slovenským dedinám v okolí. Je pravdepodobné, že aj obyvatelia Veľkého Slivníka sa podieľali na výstavbe, udržiavaní hradiska, pri ktorom neskôr vznikla dedina Hradisko. Veľký Slivník bol do polovice 13. storočia majetkom uhorských kráľov a časť pozemkov v chotári užívali kráľovskí strážcovia pohraničia. Od polovice 13. storočia tunajšie majetky postupne získavali od kráľa zemania. Väčšinu majetku v roku 1282 nadobudo1 zeman Michal, syn Ju1a z Méry. Potomkom zemana Michala patrila časť tunajšieho majetku aj v 14. storočí. Iná časť patri1a zemanom Meršeovcom zo Svine. V 15.- 16. storočí boli vlastníkmi Veľkého Slivníka Meršeovci, Monakiovci, Šebešiovci, Bomemisovci a Darholcovci. O tunajšom kostole je správa z roku 1543 Hoci kostol možno jestvoval už v 15. storočí. Verkoslivnícke sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v roku 1427 zdanené danou kráľovi od 29 port, takže Veľký Slivník bol vtedy stredne veľkou dedinou. Neskôr sa časť sedliakov odsťahova1a, iní stratili užívané pozemky a upadli medzi želiarov. V rokoch 1543, 1567 a 1588 sed1iakov zdanili od 8, 7, resp. 6 port, pričom v roku 1567 hospodárilo 19 domácností, z toho jedenásť na polovičných a osem na štvrtinových usadlostiach. V tých rokoch bolo 6, 4, a 8 želiarskych domácností. Sídlisko v roku 1600 mala 19 obývaných poddanských domov, kostol, faru, zaiste aj školu. Po úbytku sedliackych domácností zníži1 sa v 16. storočí aj počet obývaných domov. Napriek tomu aj koncom 16. storočia bol Veľký Slivník stredne veľkou dedinou. Okrem osadenstva fary mal len poddanské obyvateľstvo.


 

Obec a podujatia na fotkách

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


webygroup

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku ,,Chodník v obci Veľký Slivník"

CHODNÍK V OBCI VEĽKÝ SLIVNÍK

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Zápis detí-ZUŠ Ebony

Zápis detí na hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

Triedenie odpadov

SEWA-Triedenie odpadov

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

Súhrnná správa o zníženie energetickej náročnosti MŠ

Verejná vyhláška chodník v obci Veľký Slivník

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Súhrnná správa viacúčelové ihrisko

Tanečný kurz Latino Lady

Tanečný kurz Latino Lady

Súhrnná správa ,,Oddychová zóna'

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Výzva na predkladananie ponúk na detské ihrisko

,,Oddychová zóna pre deti"

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Oznam pre rodičov detí MŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Zmena cestovného poriadku SAD

Cestovný poriadok SAD - Zmena

1. Zasadnutie OcZ

POZVÁNKA

Tiesňové volanie 112

Ako volať 112

Zápis do MŠ Veľký Slivník

Zápis do MŠ Veľký Slivník

Aktuálny cestovný poriadok SAD

Vážení obyvatelia, od 10.12.2017 sú zmeny v cestovnom poriadku autobusových spojov SAD: Popis zmien linka 707437 úprava jazdy v priebehu spojov č.39,45,14,44 linka 707438 úprava jazdy v priebehu spojov č. 9,19,46,18,14,20 linka 708453 úprava jazdy v priebehu spojov č.2 Konkrétne časy si môžete pozrieť v prílohách.

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

UPOZORNENIE

Dôležitý oznam

Dotazník štandardov kvality - voda

Dotazník štandardov kvality - voda

Detské ihrisko

Detské ihrisko

Zmena cestovného poriadku SAD

Zmena cestovného poriadku SAD

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Návrh rozpočtu

Dotácia PSK

Oprava fasády kultúrneho domu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Návrh VZN

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020


Úvodná stránka