Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Program rozvoja obce

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE VEĽKÝ SLIVNÍK NA OBDOBIE 2015 – 2023

erb velky slivnik.jpgAktualizácia strednodobého strategického dokumentu s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Slivník na obdobie 2015 - 2023 (ďalej len PHSR) prebehla v súlade so zákonom NR SR č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, pričom oficiálny názov strategického dokumentu je v súlade s § 5 tohto zákona. Príprava a vypracovanie tohto dokumentu bola koordinovaná samosprávou obce. Dokument bol vypracovaný dodávateľom na základe spracovania aktuálnych, relevantných štatistických údajov, na základe výstupov z analytickej časti, SWOT analýzy a identifikovaných potrieb, východísk a možných riešení. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce navrhne stratégiu rozvoja obce. Implementáciu dokumentu podporí spolupráca obce so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja. Stratégia, ktorej ciele a priority budú stanovené s ohľadom na existujúce endogénne a exogénne zdroje, bude prihliadať na reálne možnosti čo najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia identifikovaných zdrojov s cieľom rozvoja miestnej ekonomiky, jedného z predpokladov dosiahnutia vyššej kvality života obyvateľov.


 

Obec a podujatia na fotkách

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár


webygroup

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku ,,Chodník v obci Veľký Slivník"

CHODNÍK V OBCI VEĽKÝ SLIVNÍK

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Verejná vyhláška Poľovného revíru BUČINA

Zápis detí-ZUŠ Ebony

Zápis detí na hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

Triedenie odpadov

SEWA-Triedenie odpadov

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

21.marca "Ponožková výzva" Svetový deň Downovho syndrónu

Súhrnná správa o zníženie energetickej náročnosti MŠ

Verejná vyhláška chodník v obci Veľký Slivník

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.8.2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Súhrnná správa viacúčelové ihrisko

Tanečný kurz Latino Lady

Tanečný kurz Latino Lady

Súhrnná správa ,,Oddychová zóna'

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019

Výzva na predkladananie ponúk na detské ihrisko

,,Oddychová zóna pre deti"

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Oznam pre rodičov detí MŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Zmena cestovného poriadku SAD

Cestovný poriadok SAD - Zmena

1. Zasadnutie OcZ

POZVÁNKA

Tiesňové volanie 112

Ako volať 112

Zápis do MŠ Veľký Slivník

Zápis do MŠ Veľký Slivník

Aktuálny cestovný poriadok SAD

Vážení obyvatelia, od 10.12.2017 sú zmeny v cestovnom poriadku autobusových spojov SAD: Popis zmien linka 707437 úprava jazdy v priebehu spojov č.39,45,14,44 linka 707438 úprava jazdy v priebehu spojov č. 9,19,46,18,14,20 linka 708453 úprava jazdy v priebehu spojov č.2 Konkrétne časy si môžete pozrieť v prílohách.

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018

UPOZORNENIE

Dôležitý oznam

Dotazník štandardov kvality - voda

Dotazník štandardov kvality - voda

Detské ihrisko

Detské ihrisko

Zmena cestovného poriadku SAD

Zmena cestovného poriadku SAD

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Návrh rozpočtu

Dotácia PSK

Oprava fasády kultúrneho domu

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Návrh VZN

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020


Úvodná stránka